Dünen II

Öl 50 x 40 cm

Duenen2

Durch die Dünen *

 Ölmalerei 51 x 41 cm

Durch die Dünen I 51 x 41 Öl

Eis

Ölmalerei 50 x 40 cm

Eis 50 x 40 Öl 

Eisige Kälte*

Ölmalerei 50 x 40 cm

Eisige Kälte 50 x 40 Oel

Flußaue

Ölmalerei 50 x 40 cm

Flußaue 50 x 40 Öl

Frankreich

Ölmalerei 40 x 50 cm

frankreich 40x50 l

Frühlingserwachen *

Öl 30 x 25 cm

Frühlingserwachen

Gestrandet*

Öl 100 x 80 cm

Gestrandet oel 100x80

Gewitter zieht auf

Ölmalerei 40 x 30 cm

Gewitter zieht auf Öl 40 x 30

Gischt

Ölmalerei 40 x 40 cm

Gischt Öl 40 x 40

mit * Bild nicht verfügbar